Bugün yazımızda kadın-erkek ilişkilerinde temel dinamiklere değineceğiz. Briffault Kanunu adını Robert Briffault adlı sosyolog ve antropologdan almıştır.

Wikipedia’da Briffault Kanunu


“The female, not the male, determines all the conditions of the animal family. where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place.

Added corrolaries:

1. Past benefit provided by the male does not provide for continued or future association.

2. Any agreement where the male provides a current benefit in return for a promise of future association is null and void as soon as the male has provided the benefit (see 1)

3. A promise of future benefit has limited influence on current/future association, with the influence inversely proportionate to the length of time until the benefit will be given and directly proportionate to the degree to which the female trusts the male.”

Çevirisi ;

“Kadın – erkek arasında bir ilişki olup olmayacağına, kadın karar verir. erkekle olan ilişkisinde kadının artık bir fayda elde edemediği durumlarda, ilişki devam etmez/sonlandırılır.

Eklenen diğer maddeleri ;

1. Erkek tarafından geçmişte sağlanan bir fayda, ilişkinin devam edeceği ya da gelecekte ilişki yaşanacağı anlamına gelmez.

2. Erkeğin kadına sağladığı faydanın karşılığında gelecekte bir ilişki yaşanacağına dair verilen karar, erkek faydayı sağladığı anda geçersiz kalır. (birinci maddeye bak)

3. Gelecekte gerçekleşeceği sözü verilen bir faydanın, mevcut/gelecekteki bir ilişki üzerinde sınırlı etkisi vardır: etki, faydanın verilmiş olacağı ana kadar geçen zamanla ters orantılı, kadının erkeğe güvenme oranıyla ise doğru orantılıdır.


https://www.reddit.com/r/TheRedPill/comments/1anu3q/briffaults_law/

Daha önceden yaşadığınız ilişki olmuştur. Karşı tarafı terk etmiş ya da terk edilmişsinizdir orasını bilemem. Ama çoğunlukla biz erkeklerin düştüğü yanılgılardan birisi daha önceden ilişki için yapılmış bi fedakarlık sanıyoruz ki o ilişkinin devamına bi katkı sağlayacak. Hemen ek maddelerden 2. ve 1. maddeye bakın yukarıda ne yazıyor 🙂

Aslında ilk başlarda durumun böyle olmasına üzülmüştüm hatta kızmıştım. Çünkü bizde olay bellidir, karmaşık düşünmeyiz, biz erkeklerde söz verilirse tutulur, yapılacaksa yapılır vs. Çünkü bizim doğamız böyle, kadınlarda böyle olmamasına aslında üzülmüş ve kızmıştım. Sonra kızmayı bıraktım çünkü aklıma geldi aslında onlarında doğası bu değiştiremeyiz. Bunu kabul edip hayatıma da bu şekilde devam etmeye karar verdim.

Aslında kadınlara teşekkür etmemiz lazım sebebi medeniyetlerin inşasına en büyük katkıyı sağlayan erkek ırkının güce yönelmede ki katkılarını göz ardı edemeyiz. Çünkü kadınlar doğaları gereği edilgen, güçsüz varlıklar olduklarından dolayı onlarda bize muhtaçtırlar. Tıpkı yin ve yang gibi.

Günümüzde güç denince akla aslında siyasetin gelmemesi pek de olağan dışı değil. Ben siyasi figürlere bakarken her zaman çevrelerinde ki kadın popülasyonlarına bakarım. Çünkü kadınlar güçsüz olanı takip etmez her zaman kime yatırım yapacaklarını iyi bilirler. O nedenle arkadaşlar güç ve kaynağa erişim konusunda kendinizi yetiştirmeniz gerek. Önemli olan bu kuralları öğrenmeniz, günümüz PUA’ları gibi kadınları öğrendiklerinizle manipüle etmeniz değil. Önemli olan gerçekten hayatınızı idame anlamında yetkinlik ve yeterlilik kazanmanız, karakterinizi doğru şekillendirmeniz. Bizler oyunun farkında olan bireyleriz ama aslolan kendi gelişimimiz. İyi günler …

Yin ve yang’ı ifade eden bir görsel ile Necip Fazıl Kısakürek’in bir şiiri.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *